Ibn Bâz om kvinnans bön i handskar

Publicerad: 2011-04-16
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/15259

 

Fråga: Vad är domen för att förrätta bönen i handskar i moskén i Ramadhân?

Svar: Det är bättre att täcka händerna såväl i hemmet som i moskén. Bönen är dock giltig om hon ber med avtäckta händer så länge hon inte ses av männen.

Om män inte ser henne, är det Sunnah att be med avtäckt ansikte. Om män ser henne, täcker hon ansiktet och händerna tillsammans med resten av kroppen. Hon skall emellertid avtäcka ansiktet om hon ber hemma, vilket är Sunnah. Detsamma gäller om hon ber med kvinnor eller ensam.

Vad gäller händerna, så är det bättre att täcka dem om hon är ensam. Hon kan exempelvis ta på sig handskar. Och om hon endast ber med kvinnor eller ensam, så är ingen skada skedd om hon skulle avtäcka dem.