Ibn Bâz om kvinnans ansiktshår

Publicerad: 2010-06-10
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: al-Buhûth (37/170-171)

 

Fråga: Vad är domen för att ta bort kvinnans ansiktshår?

Svar: Svaret är detaljerat.

Det är inte tillåtet att ta bort det om det är vanligt hår baserat på hadîthen:

”Allâhs förbannelse vilar över kvinnorna som tatuerar och ber om att bli tatuerade, förlänger hår och ber om att få håret förlängt, noppar ögonbrynen (Nâmisât) och ber om att få ögonbrynen noppade (Mutanammisât)…”1

Nams innebär att ta bort hår från ansikte och ögonbrynen.

Men om håret är utöver det normala och förvanskar utseendet, som mustasch och skägg, så är ingen skada skedd ifall man tar bort det då det förvanskar utseendet och besvärar henne.

1 al-Bukhârî (4886) och Muslim (2125).