Ibn Bâz om Ibn Lâdin, al-Faqîh och al-Mas´arî

Dessa flygblad som härrör från al-Faqîh, al-Mas´arî eller någon annan av lögnens och ondskans missionärer, måste förstöras, rivas sönder och ignoreras. Det är obligatoriskt att råda dem, leda dem till sanningen och varna dem för falskhet. Det är inte tillåtet för någon att samarbeta med dem om denna ondska. Det är obligatoriskt att de råds och att de återvänder till sanningen. Det är obligatoriskt att de lämnar och överger falskheten.

Mitt råd till al-Mas´arî, al-Faqîh, Ibn Lâdin och alla andra som färdas på deras metodik, är att de tar avstånd från denna onda väg och i stället fruktar för vad de har gjort dessförinnan.