Ibn Bâz om hopslagen Maghrib och ´Ishâ’ under sommaren

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 59

Fråga: På vissa platser kan nätterna respektive dagarna vara riktigt långa och riktigt korta på så sätt att det inte finns tid för de fem bönerna. Hur skall folket förrätta bönen på dessa platser?

Svar: Om det är så att solen varken lämnar zenit eller går ned under tjugofyra timmar, åläggs människorna att förrätta de fem vardagliga bönerna efter att ha uppskattat bönetiderna. Muslim rapporterade autentiskt från an-Nawwâs bin Sam´ân (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade om ad-Dadjdjâls dag som kommer att vara som ett år. Följeslagarna frågade då honom om hur de skulle be den dagen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Uppskatta den dess uppskattning.”

Detsamma gäller ad-Dadjdjâls andra dag vars längd motsvarar en månad och den tredje dagen som motsvarar en vecka.

Vad berör platserna vilkas korta nätter och långa dagar, eller tvärtom, infaller under det tjugofyra timmar långa dygnet, så är domen klar och tydlig. Baserat på de allmänna bevisen får de förrätta bönerna som vanligt ehuru nätterna eller dagarna är riktigt korta.