Ibn Bâz om herrbyxor och den muslimska ungdomens särskiljande klädsel

Fråga: Vad är domen för byxor? Anses de utgöra en liknelse av de otrogna?

Svar: I dag är det många muslimer och otrogna som klär sig i byxor. De har blivit utspridda. Dock är det bättre att undvika dem eftersom de flesta som klär sig i dem är otrogna. Det är säkrare att de undviks och lämnas ehuru de är utspridda bland muslimerna och många muslimer och andra klär sig i dem. De anser att det är enklare att arbeta och göra andra saker i dem än i de traditionella kläderna. Det mildrar skenbart liknelsen just för att muslimerna har börjat klä sig så och för att de ser fördelar med byxorna. Det kan alltså sägas att liknelsen inte är inom ett förbud men att det är säkrare att undvika dem.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade på sig Hibarah, ett jemenitiskt klädesplagg. På den tiden var de flesta i Jemen otrogna. I Shâm var det en gemensam sak att ha på sig en Shâmî-rock. Det som är gemensamt bland araberna anses inte vara någon liknelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade på sig en Shâmî-rock när han var på väg till Tabûk. När den hade blivit för trång på honom stack han ut händerna underifrån och tvättade dem. Det jemenitiska klädesplagget såldes i al-Madînah. Människorna köpte det och hade på sig det för att det var vanligt bland dem. Likaså sydde de randiga höftskynken i Jemen.

Fråga: Om en muslim tar på sig byxor upphör skillnaden mellan honom och juden. Om någon av oss går in i en affär vet han inte vem av dem som är muslim. Vad säger ni om det?

Svar: Det är en helt annan sak. Ungdomen måste särskilja sig från de otrogna när han förflyttar sig mellan de olika länderna. Likaså skall de otrogna särskilja sig så att de känns vid och inte liknar muslimerna. Om muslimerna är starka skall de ålägga de otrogna ha på sig särskilda kläder. Om de saknar den styrkan skall de själva särskilja sig från sina fiender med en klädsel om det är så att beblandningen och likheterna är stora. De skall alltså skilja sig åt från muslimerna sett till transportmedel och kläder. När det råder oklarheter måste kläderna skiljas, antingen på muslimerna eller också på de otrogna.

Bland dem som bäst har skrivit om detta är Shaykh-ul-Islâm Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah (rahimahullâh) i ”Iqtidhâ’-us-Sirât al-Mustaqîm”. Boken är bra och bör läsas och begrundas.