Ibn Bâz om häst- åsne- och grodkött

Fråga: Är det tillåtet eller förbjudet att äta åsne- grod- och hästkött?

Svar: Åsnan och grodan är förbjudna. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade och underrättade människorna om att tama åsnor är förbjudna att äta och smutsiga. De lärda är enade om att tama åsnor är förbjudna att äta. Vildåsnor är däremot tillåtna att äta. De ser inte ut som de tama. Åsnorna som lever bland oss och som man transporterar saker på är tama åsnor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att de äts. Han har predikat om det flera gånger och sagt att de är smutsiga. De lärda är som sagt enade om att de är förbjudna.

Grodan är också förbjuden att äta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att grodan dödas vilket i sig bevisar att den är förbjuden att ätas.

Angående hästen, är ingen skada skedd. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät oss äta hästkött och förbjöd åsnekött. Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid slaktade vi en häst i Madînah som vi åt upp.”

Detta bevisar att det är tillåtet att äta hästkött. Det finns dock lärda som säger att det är föraktfullt när de är behövliga i tid av kamp. Om de däremot inte är behövliga är det okej att slakta dem och äta dem. Om de behövs till kamp är det bättre att låta dem vara till kamp så att muslimerna kan använda sig av dem mot sina fiender.