Ibn Bâz om handskakning med det motsatta könet

Publicerad: 2010-06-30
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/240

 

Fråga: Vad är domen för att skaka hand med kvinnor?

Svar: Svaret är detaljerat.

Om kvinnorna är Mahârim, som modern, dottern, systern, fastern, mostern och hustrun, är ingen skada skedd.

Om kvinnorna inte är Mahârim, är det inte tillåtet.
När en kvinna sträckte fram handen till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att skaka hand med honom, sade han:

”Jag skakar inte hand med kvinnor.”

´Â’ishah sade:

”Jag svär vid Allâh att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand aldrig har rört vid en kvinnas hand. De lovade honom tro och lydnad muntligt.”

Baserat på dessa två hadîther och att det finns en risk för prövningar, är det inte tillåtet för de motsatta könen att skaka hand med varandra.