Ibn Bâz om handel med Râfidhah

Fråga: Skall man varna människorna för en affärsman som är Râfidhî så att de inte handlar hos honom?

Svar: Det kan diskuteras. Det är tillåtet att ha affärer med de otrogna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handlade hos judarna. Hans rustning var pantsatt hos en jude när han dog. Han hade köpt mat till sin familj. Däremot skall deras troslära klargöras för kunden så att denne inte umgås med dem och har vänskap med dem.

Om det finns behov av att handla hos dem är det ingen stor sak. Han skall dock inte älska dem eller äta av deras slakt och mat. Deras slakt är olovlig.

Fråga: Kan man handla hos andra?

Svar: Det är bättre. Poängen är dock att akta sig för överdrift, kärlek till dem och överseende med dem och deras handlingar. Man skall förklara för människorna deras otro och villfarelse och att de förtalar Abû Bakr, ´Umar och andra följeslagare och ber Ahl-ul-Bayt och ´Alî om hjälp. Det är större avguderi. Förtal av följeslagarna är ett avguderi för sig och innebär att de är bedragare och oberättigade till att förkunna.