Ibn Bâz om hadîthen ”Den är endast en av dina kroppsdelar”

Fråga: Är hadîthen:

”Den är endast en av dina kroppsdelar.”1

avskaffad?

Svar: Den är antingen avskaffad eller också udda,شاذ, och svag. Det finns många autentiska hadîther som säger att tvagningen bryts när könsorganet vidrörs. De lärda säger att hadîthen är avskaffad, eftersom den sades i islams begynnelse, eller udda, eftersom den motsäger autentiska hadîther.

1Abû Dâwûd (182), at-Tirmidhî (85), an-Nasâ’î (165), Ibn Mâdjah (488), Ibn Hibbân (1119) och Ahmad (16286). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (397).