Ibn Bâz om färglinser

Publicerad: 2010-05-08
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: al-Fatâwâ ash-Shar´iyyah ´alâ al-Mushkil fî al-Masâ’il at-Tibbiyyah, sid. 44

 

Fråga: Vissa kvinnor har färglinser för skönhetens skull. Är det tillåtet?

Svar: Det är säkrare att undvika dem om de inte gagnar synen.