Ibn Bâz om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Publicerad: 2011-10-18
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (18/36)

 

Fråga: Vad är domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ? Syndar man om man låter bli att slakta vid förmåga?

Svar: Det är Sunnah för personen som har det bra ställt. Det är inte obligatoriskt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slaktade två svartvita baggar. Följeslagarna slaktade under hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid såväl som efter hans död. Detsamma gjorde muslimerna efter dem. Det finns inget bevis i religionen för att det är obligatoriskt. Åsikten som säger att det är obligatoriskt är svag.