Ibn Bâz om Djamâ´at-ut-Tablîgh

Fråga: Jag begav mig tillsammans med Djamâ´at-ut-Tablîgh till Indien och Pakistan. Vi samlades och förrättade bönen i en moské med gravar i. Jag har hört att bönen är ogiltigt ifall den förrättas i en moské med en grav i. Skall jag ta igen bönen och vad anser ni om att jag går ut med dem till dessa platser?

Svar: Djamâ´at-ut-Tablîgh har ingen insikt inom trosläran. Det är inte tillåtet att gå ut med dem om man inte har kunskap och insikt inom Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära så att man kan råda och instruera dem och samarbeta om det goda.

De är aktiva när det kommer till handling, men de behöver mer kunskap och lärda som lär dem Tawhîd och Sunnah.

Vad gäller bönen i moskén med grav i, så är bönen ogiltig. Det är obligatoriskt att ta igen den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs förbannelse vilar över judarna och de kristna. De gjorde sina profeters gravar till böneplatser.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”De som levde innan er gjorde sina profeters och rättfärdiga mäns gravar till böneplatser. Gör inte gravarna till böneplatser. Jag förbjuder er det.”

Rapporterad av Muslim.