Ibn Bâz om Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Må Allâh vara god med er. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt folk kommer att delas upp i sjuttiotre grupper; alla skall de till Elden utom en.”

Hör Djamâ´at-ut-Tablîgh, med sitt avguderi och sina innovationer, och al-Ikhwân al-Muslimûn, med sina partiväsen och olydnad mot makthavarna, till de sjuttiotvå förlorade grupperna?

Svar: De är bland dem. Den som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära hör till de sjuttiotvå grupperna. Innebörden av hans ord ”Mitt folk” är de som besvarat Allâh och visat sig följa honom. De är sjuttiotre grupper. Den räddade gruppen är den som följer honom och upprättar sig utmed hans religion. Bland dessa sjuttiotvå grupper förekommer otrogna, innovatörer och syndare.

Fråga: Betyder det att dessa två grupper hör till de sjuttiotvå?

Svar: Ja. De är bland de sjuttiotvå grupperna och Murdji’ah och andra. Murdji’ah och Khawâridj. Vissa lärda anser att Khawâridj är otrogna samtidigt som de är inom de sjuttiotvå sekterna.