Ibn Bâz om den som förnekar al-Mahdîs, ´Îsâs, Ya’djûds och Ma’djûdjs och ad-Dadjdjâls uppkomst

Fråga: Det finns en man hos oss som förnekar att al-Masîh ad-Dadjdjâl kommer att komma, att ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att stiga ned och att Ya’djûdj och Ma’djûdj kommer att komma. Han tror inte på något av det. Han säger att det inte är autentiskt och förkastar hadîtherna om det trots att han inte fattar något om Hadîth-relaterad kunskap eller någon annan kunskap för den delen. Det finns lärda som har diskuterat med honom om frågan, men han fortsätter hävda att hadîtherna är lögnaktigt tillskrivna profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och innoverade i islam. Den här mannen ber och fastar och utför andra plikter. Hur lyder domen för honom?

Svar: En sådan man är otrogen och skydd sökes hos Allâh. Ty han har förnekat något som är bekräftat från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om de lärda har förklarat och förtydligat för honom och han trots det fortsätter att beljuga och förneka, är han otrogen. Den som beljuger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är otrogen. Den som beljuger Allâh är otrogen. Det har rapporterats autentiskt och mångfaldigt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att ´Îsâ bin Maryam (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att stiga ned till jorden mot slutet av tiden och att Ya’djûdj och Ma’djûdj, ad-Dadjdjâl och al-Mahdî kommer då. Alla dessa fyra händelser är bekräftade. Mot slutet av tiden kommer al-Mahdî att fylla världen med rättvisa såsom den har varit fylld med orättvisa. al-Masîh bin Maryam kommer att stiga ned och ad-Dadjdjâl och Ya’djûdj och Ma’djûdj kommer att komma mot slutet av tiden. Alla dessa hadîther är autentiska och mångfaldiga från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att förneka dem är otro och villfarelse.

Det finns inga tvivel om ad-Dadjdjâl, al-Masîh bin Maryam och Ya’djûdj och Ma’djûdj. Det har rapporterats mångfaldigt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om dessa tre händelser.

Angående al-Mahdî så har hadîtherna rapporterats mångfaldigt om honom också. Flera har sagt att hadîtherna om honom är mångfaldiga. Det finns dock vissa människor som finner dem problematiska och till följd därav är de passiva i förhållande till dem. Således är det möjligt att handla passivt i förhållande till Takfîr på den som endast förnekar al-Mahdî.

Det råder inga tvivel om att personen som förnekar ad-Dadjdjâl, al-Masîh bin Maryam eller Ya’djûdj och Ma’djûdj är otrogen. Det skall inte handlas passivt i frågan. Passivt handlar man i förhållande till personen som endast förnekar al-Mahdî. Här kan man kanske vara passiv huruvida personen är otrogen och avfälling eller inte. Det finns tidigare människor som har funnit frågan vara problematisk. Till synes är den korrekta åsikten att även denne är otrogen. Angående Ya’djûdj och Ma’djûdj, ad-Dadjdjâl och al-Masîh bin Maryam, så har deras förnekare hädat.