Ibn Bâz om den blinde mannens Tawassul

Publicerad: 2011-01-20
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (5/332-323)

 

Tawassul vid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) består av ett detaljerat svar. Om det rör sig om Tawassul vid att följa honom, älska honom, lyda hans beordringar och avstå från hans förbud samt uppriktighet mot Allâh i dyrkan, anses det som Islâm och religionen som Allâh sände profeterna med. Detta är samtliga ansvariga människor ålagda och detta är medlet till lyckan i detta liv samt livet efter detta. Vad gäller att man söker Tawassul genom att be honom om något, söka skydd av honom, be honom om hjälp mot fienden samt bota den sjuke, anses detta som den största typen av avguderi och detta är Abû Djahls och alla andra avgudadyrkares religion, vare sig det rör sig om honom eller några andra profeter, goda män, Djinn, änglar, träd, stenar eller statyer. Det förekommer även en tredje typ av Tawassul, nämligen Tawassul vid hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställning, position eller essens. T ex säger en människa:

”Allâh, jag ber Dig vid Din profet” eller ”Vid Din profets ställning” etc.

Detta räknas till Bid´ah och ett medel till avguderi och är inte tillåtet att utföra, vare sig det handlar om honom eller någon annan. Detta, eftersom Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) inte har föreskrivit det. Dyrkan är något som måste komma från en uppenbarelse och får därmed inte äga rum om inte den rena Sharî´ahn har tytt på den.

Vad gäller den blindes Tawassul vid honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då han levde, var det Tawassul vid honom för att tillbe och medla för honom inför Allâh så att han återfår sin syn. Det handlade alltså inte om någon Tawassul vid hans essens, ställning eller rättighet, vilket förövrigt är känt från hadîthens text och vilket även Sunnahns lärde har klargjort då de har förklarat denna hadîth.