Ibn Bâz om bönen i kläderna under anklarna

Fråga: Vilken grad har hadîthen som beordrar den som ber med kläderna under anklarna att ta om tvagningen?

Svar: Den rapporteras av Abû Dâwûd1 och tillsynes är berättarkedjan okej. Efter att de lärda har tolkat denna hadîth som en varning för att ha kläderna under anklarna, Isbâl, måste den troende vara fruktanvärt noggrann med det och se till att han inte har kläderna under anklarna och i synnerhet inte under bönen. Ty hadîthen beordrar att tvagningen tas om. De lärda talar fortfarande om denna hadîth. Människorna förstår inte mycket av den. Man måste titta på den igen.

1638.