Ibn Bâz om barnens vidrörning av Qur’ânen

Fråga: Jag är en lärarinna i en grundskola och lär flickorna i årskurs två Qur’ânen. Dessa elever är små och vet inte hur man tvår sig och måhända de inte ens bryr sig. De rör vid Qur’ânen och läser efter mig utan tvagning. Syndar jag för det med tanke på att jag har lärt dem tvagningen?

Svar: Om de är sju år och äldre, så skall de lära sig tvagningen så att de kan den. Därefter får de röra vid Qur’ânen. Om de är yngre än så, så är deras tvagning ogiltig. I så fall är de inte ålagda att tvås. Dock skall den fordrade texten skrivas ned på tavlor eller papper. De skall alltså inte röra vid Qur’ânen. Det räcker om Allâh vill. De skall kämpa med det och du skall råda, instruera och lära dem. Må Allâh belöna dig väl.