Ibn Bâz om att svara “Hallå?” i telefonen

Fråga: Är det tillåtet att säga “Hallå?” när man svarar i telefonen? Vissa säger att det är de kristnas sätt och inte Muslimernas.

Svar: Jag känner inte till att det finns någon skada i att säga “Hallå?” när man svarar i telefon. Människorna har tagit det till en vana och en tradition och det är tillåtet. Det finns många utländska ord som människorna har tagit till sig och de är inte skadliga.

Likaså går det bra att svara “Ja?” i stället för “Hallå?”. Det är i alla fall inga problem med att säga “Hallå?” när man svarar.