Ibn Bâz om att skaka penisen efter urinering

´Îsâ bin Yazdâd rapporterade från sin fader via hans fader (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er har urinerat skall han skaka sin penis tre gånger.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en svag berättarkedja, sade Ibn Hâdjar i ”Bulûgh-ul-Marâm”. Även Ahmad rapporterade den och den är, precis som Ibn Hadjar sade, svag. ´Îsâ och hans fader är okända, sade Ibn Ma´în. Det fastslogs av Ibn Hadjar i ”at-Taqrib”.

Vad som också bevisar dess svaghet är att denna handling medför tvångstankar och läckage. Därför är det obligatoriskt att låta bli den.