Ibn Bâz om att okunnighet är en ursäkt

publicerad
20.06.2011

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

Källa: http://binbaz.org.sa/mat/10472

Fråga: Ursäktas en person för sin okunnighet? Exempelvis går en person till Awliyâ’s gravar för att uppnå välsignelse via dem med tanke på att han inte vet att handlingen är större avguderi. Kan ni klargöra detta med bevis ur Qur’ânen och Sunnah?

Svar: Man ursäktas inte för okunnighet om trosrelaterade frågor som berör Tawhîd och avguderi om man lever bland muslimerna, hör Qur’ânen och Sunnah och har tillgång till att fråga. Denne ursäktas inte för att tillbe gravar, söka skydd av gravar och dylikt. Istället är han ålagd att lära sig och förstå. Han får inte ta lätt på denna fråga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad sin Herre om tillstånd om att få be om förlåtelse för sin moder som dog under den hedniska tiden. Han fick emellertid inte lov. Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en man frågade honom om sin fader:

”Min fader och din fader är i Elden.”

Han hade dött under den hedniska tiden. Flera lärda sade att det beror på att de hade dött efter att ha fått kunskap om Ibrâhîms föreskrift som förbjuder avguderi. Förmodligen fick hans moder reda på det och till följd därav fick han inte be om förlåtelse för henne. Förmodligen fick hans fader reda på det och således sade han:

”Min fader och din fader är i Elden.”

Om varken hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader eller moder som levde under den hedniska tiden ursäktades, undrar man vad som gäller den som är bland muslimerna och har tillgång till de lärda och hör Qur’ânen och Sunnah.

Som slutsats är dessa som står hängivet vid gravarna och söker skydd av de döda inte ursäktade. De är ålagda att lära sig religionen och fråga de lärda och inte förbli i sitt dåliga tillstånd när de omfattas av verserna och hadîtherna.