Ibn Bâz om att okunnighet är en ursäkt 3

Fråga: Om jag ser en person tillbe ett lik och söka skydd av honom – det vill säga att han har fallit i avguderi – skall jag då tilltala honom som en muslim eller som en avgudadyrkare om jag vill kalla honom till islam och förklara frågan för honom?

Svar: Tilltala honom på ett annat sätt, varken det ena eller det andra. Säg till honom:

”Allâhs tjänare! Din handling är avguderi och inte någon dyrkan. Det är de okunniga avgudadyrkarnas, Qurayshs och deras jämlikars avguderi.”

Här finns ett hinder för att göra Takfîr på honom och likaså kommer han att jagas bort så fort du kallar på honom. Att göra Takfîr på en individ skiljer sig från handlingen som är avguderi. Handlingen är avguderi till skillnad från personen som gör den. Det är möjligt att det inte går att göra Takfîr på honom på grund av okunnighet eller brist på insikt enligt de lärdas definition.

Fråga: Vad är det korrekta beträffande Takfîr på en individ?

Svar: Om det bevisas att hans handling är otro och frågan klargörs för honom samtidigt som han fortsätter med sitt, anses han vara otrogen. Det finns emellertid lärda som inte gör Takfîr på personen som faller i avguderi på grund av missuppfattning, okunnighet eller brist på ett riktigt begrepp till dess att de förklarar för honom att handlingen är otro och villfarelse och de tidiga avgudadyrkarnas handlingar. Om han efter detta skulle fortsätta med sitt, förklaras han som otrogen.