Ibn Bâz om att kvinnan klipper sitt hår

Publicerad: 2010-11-14
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/4290

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnor klipper sitt hår? Vissa kvinnor förskönar sig på det viset även om de är singla. Var går gränsen? Vad är domen för sidbena?

Svar: Det är inte tillåtet för kvinnorna att klippa håret. Deras hår är deras skönhet. När de klipper det, utsätter de håret för vanställning och ett ojämnt hår.

Om håret skulle vara riktigt långt, är det tillåtet att klippa topparna. Det har bekräftats att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar gjorde det efter hans död. Om håret blir riktigt långt, får hon göra det då hon upplever svårigheter med tvättningen och kamningen.

Vad gäller sidbenan, så är den inte tillåten. Det är liknelse av kvinnor som är Mumîlât Mâ’ilât.1

1 Imâm an-Nawawî sade: “Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))