Ibn Bâz om att kvinnan klipper sitt hår och har sidbena

Fråga: Vad är domen för att kvinnan klipper sitt hår med tanke på att dagens kvinnor förskönar sig på det viset även om de är singla? Har klippningen någon gräns? Vad menas med sidbena?

Svar: Kvinnor får inte klippa håret. Håret är kvinnans skönhet. Att hon klipper något av håret anses vara Qaz´. Om håret blir mycket långt är det tillåtet att klippa topparna. Det är okej. Det har bekräftats att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar klippte sina toppar efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Likaså blir det svårt för kvinnan att tvätta och kamma håret om det blir mycket långt.

Beträffande sidbenan, är den inte tillåten. Den påminner om kvinnorna som är “Mâ’ilât Mumîlât1”.

1Imâm an-Nawawî sade:

“Det har sagts att Mâ’ilât betyder kvinnor som är olydiga mot Allâh och det som de är ålagda att slå vakt om, medan Mumîlât är de som lär andra sina fördömda handlingar. Det har också sagts att Mâ’ilât Mumîlât är kvinnor som går stoltserande med sina axlar. Det har även sagts att Mâ’ilât har sidbena som är prostituerade kvinnors frisyr, medan Mumîlât kammar andra kvinnor på det viset.” (Sharh Sahîh Muslim (14/92))