Ibn Bâz om att Hâkimiyyah är det mest specifika i Tawhîd

Fråga: Det finns de som säger att styret, Hâkimiyyah, är det mest specifika i Tawhîd.

Svar: Det mest specifika är avsaknaden av avguderiet. Styret är en del av domarnas förgreningsfrågor. Det åligger makthavaren att döma med föreskriften.

Om han inte skulle styra med föreskriften varierar fallet. Om han gör det avsiktligt och anser det vara lovligt, hädar han. Om han gör det utav lusten och mutor är det en synd, en orätt och en mindre otro. Denna fråga är underordnad Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.

Fråga: Hamnar Hâkimiyyah under Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eller Tawhîd-ul-Ulûhiyyah?

Svar: Det varierar. Ibland hamnar det under otro. Ibland hamnar det under synder. Exempel på det är otukt och alkoholmissbruk. Den som anser dem vara lovliga hädar. Annars är han endast en syndare.