Ibn Bâz om att be och bära barnet med blöja

Fråga: Ibland bär jag på min lilla dotter när jag står och ber av den anledningen att hon gråter häftigt. Hon är iklädd blöjor som kan innehålla avföring eller urin. Vad är domen för min bön när jag bär på henne i detta tillstånd?

Svar: Bär inte på henne om hennes blöjor innehåller avföring eller urin. Det är okej om hon är ren. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han bar på sin dotterdotter Umâmah bint Zaynab när han stod och bad medan människorna tittade på. När han gick ned i Sudjûd lade han ned henne på marken och när han reste sig upp tog han upp henne. De lärda tolkar det som att hon var ren. Det är säkrast att inte bära på henne om du inte vet att hon är ren. Det är säkrast. Bär inte på henne om hon är oren.

Fråga: Vad är domen för bönerna som hon har bett?

Svar: Jag hoppas att hon inte behöver ta om bönerna. Hon får dock vara på sin säkra sida framöver.