Ibn Bâz om Ashâ´irah

Fråga: Är Ashâ´irah från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah eller inte? Skall vi anse dem vara otrogna?

Svar: Ashâ´irah är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah inom många frågor, men inte när det kommer till förståelsen av Allâhs egenskaper. De är dock inte otrogna. Faktum är att det finns imamer, lärda och bra människor bland dem. De har emellertid felat inom förståelsen av vissa Egenskaper. De skiljer sig åt från Ahl-us-Sunnah på flera punkter varav förståelsen av de flesta Egenskaperna är en. De har förstått dem fel.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg är att tro på de egenskapsbaserade verserna och hadîtherna ordagrant utan att misstolka, förneka, förvränga eller likna dem. De skall föras vidare som de har nämnts med tron om att de är sanna och att de verkligen är Allâhs bekräftade egenskaper som passar Honom (´azza wa djall) och att skapelsen inte liknar dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2

1 42:11

2 112:4