Ibn Bâz om Anâshîd

Fråga: Vad är domen för att lyssna på islamisk Anâshîd?

Svar: Det finns olika typer av Anâshîd. Om de är sunda på så sätt att de endast kallar till gott och påminner om gott och lydnad mot Allâh och Hans sändebud och skydd av länder från fienden och förberedelse mot de otrogna och dylikt, anses de vara tillåtna.

Och om de består av annat som kall till synder och blandning mellan män och kvinnor och att de är avtäckta framför dem eller något annat fördärv, anses de inte vara tillåtet.