Ibn Bâz om Anâshîd 2

Fråga: Är det otillåtet att lyssna på islamiska Anâshîd?

Svar: Nej. Om dessa Anâshîd är sunda och stämmer överens med Sharî´ah och är tomma på synder, anses de vara tillåtna.