Ibn Bâz om al-Ikhwâns princip

Muhammad as-Sâbûnî skriver i sin bok:

””Vi enas om det som vi är överens om och ursäktar varandra inom det som vi är oense om.”” [2]

Ja, det är obligatoriskt att samarbeta om det som vi är överens om, för att stödja sanningen, mana till den och varna för det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit. Men vad berör att ursäkta varandra inom det som vi är oense om, gäller inte det helt och hållet. Denna fråga har ett detaljerat svar; om det hör till Idjtihâd-baserade frågor i vilka bevisen är dolda, är det obligatoriskt att inte kritisera varandra. Men, vad gäller att motsätta ett bevis i Qur’ânen och Sunnah, så är det obligatoriskt att fördöma den som motsätter sig det med vishet, god tillrättavisning och fint argument. Allâh sade:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

””Samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.”” [3]

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Den av er som ser något dåligt skall ändra det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med tungan. Om han inte klarar av det, får han göra det med hjärtat – och det hör till den svagaste tron.””

Rapporterad av Muslim i hans ”as-”Sahîh””.


[2] Se tidskriften ”al-Mudjtama´” (613) 1403/06/07.

[3] 5:2.