Ibn Bâz om al-Hadjdjâdj bin Yûsuf

Fråga: Var al-Hadjdjâdj bin Yûsuf otrogen eller tyrann?

Svar: Han var en olydig tyrann. Han var inte otrogen.