Ibn Bâz om al-Albânîs “Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah”

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

https://binbaz.org.sa/fatwas/21084

Fråga: Vad tycker ni om Shaykh al-Albânîs “Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah”?

Svar: al-Albânîs böcker är bra och nyttiga. Han tillhör våra bra bröder med bra dogm. Hans båda böcker “Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” och “Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” är nyttiga. Visserligen kan bådadera vara föremål för kritik här och där, men allas ord accepteras och avslås. Varken han eller några andra lärde är ju felfria. Han kan vara ensam om att tycka något i “Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” och “Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”. Det är dock något som lärde och kunskapare inom Hadîth, dess håll och dess återberättare kan påpeka. Han är en Mudjtahid och har rätt över lag. Det betyder däremot inte att han har rätt i allt han säger och att han inte förfelar. Sådant händer. Han har förfelat. Alla vi förfelar. Alla förfelar, till och med stora lärde som levde innan honom. Det betyder alltså inte att allt han säger är accepterat. Han kan göra fel. En student är uppmärksam, hänvisar till honom och månar. För övrigt tillhör han dagens bästa lärde. Må Allâh skänka honom framgång och utöka hans godhet.