Ibn Bâz om al-Albânîs bok “Sifatu Salât-in-Nabî”

Fråga: Vad anser ni om Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs bok ”Sifatu Salât-in-Nabî (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)”1?

Svar: Boken är bra och nyttig. Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî är en mycket lärd man, en ´Allâmah. Han är förträfflig. Han är oerhört aktiv när det kommer till att återuppliva Sunnah och skilja mellan autentiskt och svagt. Han skall ha en eloge för sin möda – må Allâh belöna honom väl och dubbla hans belöning.

Alla gör fel. Ingen lärd är felfri. Det kan hända att han gör något fel eller misstag i sina böcker. Så är även fallet med de lärda som är större än han. Han kan som sagt göra fel. Ett sådant fel i ”Sifatu Salât-in-Nabî” är att han säger att den bedjande skall ha händerna nere efter Rukû´. Det är fel. Det korrekta är att han skall placera dem på bröstet precis som han hade dem innan Rukû´. Det är det korrekta från de autentiska hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som lade sin högra hand på sin vänstra hand när han stod upp och bad. Det omfattar såväl situationen innan Rukû´ som efter Rukû´. Likaså berättade Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) via profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Vi var beordrade att mannen lägger sin högra hand på sin vänstra underarm i bönen.”

Det är allmänt känt att den bedjande lägger händerna på knäna i Rukû´, på marken i Sudjûd och på låren eller knäna i sittningen. Det enda som återstår är den stående positionen. Under den stående positionen placeras höger hand på vänster hand, handled eller underarm. Detta är vad författaren – må Allâh skänka honom framgång – kan kritiseras för. Alla kan som sagt göra misstag. Mannen skall ha en eloge för sina fina arbeten, sin stora möda och omsorg om Sunnah. Må Allâh belöna honom väl och utöka vår, er och hans godhet och vägledning.