Ibn Bâz och bokhandeln

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 119

Fråga: I vår bokhandel finns en bok av Tâhâ bin ´Abdillâh al-´Afîfî vid namn ”Haqq-ul-Lâh ´alâl-´Ibâd wa Haqq-ul-´Ibâd ´alâl-Lâh”. Däri säger han att det är Allâhs straff som är ovanför himlen och dementerar därtill andra egenskaper.

Svar: Hur många är inte hedniska och vilsna böcker! De är riktigt många. De är överallt. Skriv ned boktiteln och namnet på bokhandeln så att frågan kan studeras. Skulle du ha en extra upplaga av boken får du gärna skicka med den också. Framför allt idag har böcker och tryckerier eskalerat i antal. Många böcker med falska innehåll trycks och säljs. De flesta människorna bryr sig bara om att tjäna pengar. För dem spelar det ingen roll att en bok är osund och destruktiv.