Ibn Bâz och benämningen ”Salafî”

Fråga: Det finns de som säger att Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz inte ansåg det vara korrekt att tillskrivas och kallas för ”Salafî” och ”Atharî”. Stämmer det?

Svar: Det är inget vi känner till om honom. Hans böcker manar till att man följer Salaf, rapporteringarna och bevisen. Han själv var i det tillståndet till dess att han dog. Han följde Salafs metodik. Han tog hänsyn till rapporteringarna, hadîtherna och bevisen.

Hans böcker är tillgängliga nu. De klargör hans situation.