Ibn Bâz förklarar Ibn ´Abdil-Wahhâbs ord om att okunnighet inte är en ursäkt

Fråga: Författaren – Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – sade:

”… och kanske säger han det samtidigt som han är okunnig – men han ursäktas inte på grund av okunnighet…”

Svar: Det beror på att han är bland muslimerna. Han har lärda och Qur’ânen och Sunnah nära sig. Det betyder att det slarvas. Det här berör människan som kan lära sig men bryr sig inte.