Ibn Bâz följde ingen blint

Från: Stämmer att Shaykh Ibn Bâz är fanatisk till Hanâbilahs rättsskola?

Svar: Shaykh Ibn Bâz studerade Hanâbilahs rättsskola och kommenterar efter sitt förstånd. Tack vare Allâhs ynnest hör han till de bästa lärda som följer Qur’ânen och Sunnah. När han inte kommer på något bevis verkar han ge utslag efter Hanâbilahs rättsskola. Likaså brukade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah kalla till att ingen skall följas blint. När det sades till honom och att han får bidrag från en stiftelse till Hanâbilah, sade han:

”Jag får den för att jag har kunskap om Hanâbilahs rättsskola.”

Shaykh Ibn Bâz följer ingen blint. Jag har nämnt flera gånger att Hanâbilahs rättsskola är närmast Qur’ânen och Sunnah.