Ibn Bâz ber Rabî´ al-Madkhalî om avvisning

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den ädle Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî – må Allâh skona honom. Âmîn.

Salâmun ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakatuh

Den ädle Dr. Muhammad bin Sa´d ash-Shuway´ir berättade för mig att ni hade hört radiostationen al-Qur’ân al-Karîms programledare Nazîh Hammâd förvränga Allâhs (´azza wa djall) blyghet och ilska tisdagsmorgonen 1415-06-12.

Således hoppas jag på att ni räknar med belöning och avvisar honom och förklarar sanningen för muslimer, ty jag har inte hört det.

Må Allâh vägleda er till allt gott och dubbla er belöning. Han hör och är nära.