Ibn Bâz är en ädel och from imam

Fråga: Vissa studenter säger att det är en innovation att läsa al-Ikhlâs efter varje bön och protesterar därav mot ett utslag från Shaykh Ibn Bâz…

Svar: Det är han som är en innovatör. Han som uttalar sig så är en innovatör. Är allt han inte känner till en innovation? Det är inte tillåtet. Har han refererat till Shaykhens utslag och bevis? Eller talar han bara efter sitt eget huvud? Det härrör ofta från folk som tror att de kan och har bråttom. Shaykhen är en ädel och from imam och säger inget annat än det han är övertygad om att det stämmer överens med beviset.