Ibn Batûtahs lögn om Ibn Taymiyyahs dogm

Ibn Taymiyyah sade:

Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att hans Herre (subhânah) stiger ned varje natt till den nedersta himlen, närmar Sig vallfärdarna på ´Arafah-dagen, talade med Mûsâ på den högra sidan av dalen ur ett träd, som stod på välsignad mark, och reste Sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!”, så fordrar det inte att Hans nedstigning liknar den nedstigning som vi ser dessa skapelser göra när de evakuerar en plats och ockuperar en annan. Inte ens en själs nedstigning och stigning fordrar det. Även änglarna har samma slags stigning och nedstigning. Vad skall då sägas om skapelsernas Herre?”1

Dock nämnde Ibn Batûtah al-Andalusî från sin resa:

En dag var jag i Damaskus och närvarade hos honom en fredag. Han stod på moskéns predikstol och tillrättavisade människorna. Han sade bland annat: ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen på samma sätt som jag stiger ned nu” och gick nedför predikstolens trappor. En av Mâlikiyyahs lärda vid namnet Ibn-uz-Zahrâ’ fördömde hans utlåtande varpå åhörarna började misshandla den lärde med händer och sandaler så att han tappade sin turban.”2

Ibn Taymiyyahs anhängare har talat om detta och avvisat det så mycket, att det onekligen framstår som en lögn, framför allt sett till att det inte stämmer överens med vad som står i Ibn Taymiyyahs böcker.

Vissa forskare sade även att Ibn Taymiyyah var fängslad när Ibn Batûtah kom till Damaskus. Utmed det är hela historien påhittad från första början.

1Tafsîr Sûrat-il-Ikhlâs, sid. 93

2Muhadhdhab Rihlati Ibn Batûtah (1/77).