Ibn Battah om Allâhs skratt

Publicerad: 2010-03-09
Författare: Imâm ´Ubaydullâh bin Muhammad bin Battah al-´Ukbarî (d. 387)
Källa: al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/91)

 

Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma Sig över er – att det hör till Sanningens folks egenskaper att bekräfta och acceptera de autentiska rapporteringarna utan att motsätta sig med jämförelser, åsikter och drifter. Tron är bekräftelse och den troende bekräftar. Allâh (´azza wa djall) sade:

”Nej, vid din Herre! De är inte troende förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”1

Till de troendes egenskaper hör att de beskriver Allâh såsom Han beskrev Sig själv och såsom Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom via det som har framförts av de lärda och rapporterats av de pålitliga återberättarna. De utgör ett bevis i det de har rapporterat av det lovliga och olovliga, traditioner och rapporteringar. Man säger inte om det som har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ”Hur?” eller ”Varför?”. De följer och innoverar inte. De underkastar sig och har inga invändningar. De är övertygade och tvivlar inte.

Till det som har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via hederliga återberättare och som de troende är tvungna att acceptera och förbjudna att motstrida, hör att Allâh (ta´âlâ) skrattar. Det nekas och förnekas endast av en innovatör vars tillstånd är fördömt av de lärda.  Han tillhör de fördömda sekterna och övergivna åsikterna – må Allâh skydda oss och er från alla innovationer och villfarelser.

67 – Abû Razîn al-´Uqaylî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre skrattar åt Sina uppgivna tjänare då Hans ändring i själva verket är nära.” Jag sade: ”Skrattar vår Herre, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”2

68 – Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre kommer att visa Sig för oss på Domedagen skrattandes.”3

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset. Den dödade strider för Allâhs sak och den som dödade förlåts av Allâh (´azza wa djall). Därpå strider den som dödade för Allâhs sak och dör martyrdöden.”4

1 4:65

2 al-Albânî sade:  ”God.” (as-Sahîhah 2810)

3 al-Albânî sade: ”Autentisk.” (as-Sahîhah 755)

4 al-Bukhârî (2826), Muslim (1890), Ibn Mâdjah (191) m fl.