Ibn Battah om Allâhs nedstigning

Imâm ´Ubaydullah bin Muhammad bin Battah al-´Ukbarî (d. 387)
al-Ibânah al-Kubrâ (3/3/201-202)

Kapitel: Tro och bekräftelse på att Allâh (ta´âlâ) stiger ned varje natt till nedersta himlen

Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma Sig över er – att Allâh har förpliktigat Sina troende tjänare att lyda Hans sändebud och acceptera det som har kommit från honom och tro på allt som har rapporterats autentiskt och underkasta sig det utan att motsätta sig det via jämförelser eller frågor som “Varför?” och “Hur?”

Betydelsen av tron är bekräftelse. Att motsäga sig det han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt och tolka det med åsikter och intellekt innebär att anklaga det för lögn. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Nej, vid din Herre! De är inte troende förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre ha någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”1

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh (´azza wa djall) stiger helt visst ned varje natt till den nedersta himlen…”

Detta har rapporterats i en lång hadîth som vi kommer att nämna fulländat – om Allâh vill.

Den har rapporterats av imamer, pålitliga och bekräftande Hadîth-vetare och gudfruktiga Fiqh-vetare. De har framfört till oss islams föreskrifter och pelare som bönen, allmosan, fastan, vallfärden, kampen och allting annat som giftermål, skilsmässa, handel, det lovliga och det olovliga. Endast en vidrig, vilseledd och vilseledande kättare förtalar dem för dessa hadîther som de har rapporterat. Deras syfte är att avskaffa föreskriften och anklaga samfundet för lögn. ´Abbâd bin al-´Awâm sade:

“För femtio år sedan kom Sharîk bin ´Abdillâh till oss. Jag sade: “Abû ´Abdillâh! Vi har ett folk bland Mu´tazilah som förnekar dessa hadîther.” Därpå berättade han för mig ungefär tio hadîther om det. Sedan sade han:

“Vad oss beträffar, tar vi vår religion från efterföljarna och efterföljarna tog den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Men vem tar dessa sin religion ifrån?”

1  4:65