Ibn Badrân om Ibn ´Abdil-Wahhâb

´Allâmah ´Abdul-Qâdir bin Badrân ad-Dimashqî al-Hanbalî (d. 1346)

al-Madkhal ilâ Madhhab-il-Imâm Ahmad bin Hanbal, sid. 446-447

Mukhtasar-ush-Sharh al-Kabîr wal-InsâfSkriven av kunskaparen som rättade sig efter rapporteringar och den store imamen Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb bin Sulaymân bin ´Alî. Han härstammar från ´Abdu Manâh bin Tamîm at-Tamîmî. Han föddes 1115.

I studerande syfte reste han till Basrah och Hidjâz och studerade under bland andra Shaykh ´Alî Afandî ad-Dâghistânî, Shaykh och Muhaddith Ismâ´îl al-´Adjûlnî och andra lärde. Den tidens Muhaddithûn gav honom certifikat till Hadîth-böcker och andra relaterade böcker skrivna av senare lärde.

Då han fyllts av kunskap om rapporteringar och Sunnah och bemästrat Imâm Ahmads rättsskola, började han sprida sanningen, bekriga innovationer och bekämpa av ignoranter införda element som förorenat denna monoteistiska religion och flexibla föreskrift. Till det fick han hjälp av andra. Uppriktigt dyrkade de Allâh allena i enlighet med ren monoteism, kallade till den och ägnade all sorts dyrkan åt skapelsens Skapare allena. Följaktligen fick han motståndare som enkom efterapade samma livlöshet som deras förfäder. För lata för att eftersträva sanningen befinner de sig i samma tillstånd än idag. Sanningens soldater bekämpar dem till fullo och förskonar ingen. Hur bra stämmer de inte in på poetens ord:

Lik bocken som ville stånga klippan för att försvaga den

den vållade den ingen skada – dess horn höll inte

Han fortsatte att kalla till Allâhs (ta´âlâ) religion till dess att Han tog hans liv 1206.