Ibn ´Arabîs religion

Fråga: Vilka är panenteister (الإتحادية)?

Svar: Det är de som följer Ibn ´Arabîs dogm. De tror på panenteism. Enligt dem är hela existensen Allâh. Någon Skapare och skapelse finns alltså inte. De påstår att hela existensen är Allâh. Det är panenteism och det är Ibn ´Arabîs religon.