Ibn ´Arabî skall förstås bokstavligt

Efter att jag hade återvänt till San´â’ läste jag Shaykh och ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Muhammad as-Sakhâwîs (rahimahullâh) bok om Ibn ´Arabîs liv, en bok där han tar med Ibn ´Arabîs pinsamheter till fullo. Där citerar han Ibn ´Arabîs hädiska uttalanden och imamernas uttalanden om honom. Boken är dyrbar och gör en riktig analys av Ibn ´Arabîs tillstånd.

Jag har också läst as-Suyûtis bok vid namn ”Tanbîh-ul-Ghabî ´an Tabri’at Ibn ´Arabi”. Den boken består av ytterst bristfälliga och motsägelsefulla informationer. Jag tror inte att den verkligen har skrivits av Hâfidh as-Suyûtî. Förmodligen har den tillskrivits honom falskt, ty så skriver inte lärda, smarta och fromma människor. Och skulle det verkligen vara han som har skrivit den, så är det oerhört beklagligt och ett bevis på att han inte har gagnats av sin vetskap om Qur’ânen och Sunnah trots alla böcker han skrivit. Mötesplatsen är på Domedagen:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

”Allâh skall döma över dem i allt som de är oense om.”1

När as-Sakhâwî skrev ´Allâmah Husayn bin ´Abdir-Rahmân al-Ahdals biografi i ”adh-Dhaw’ al-Lâmi´” citerade han hans ord:

”Det har sagts till mig att han – det vill säga Ibn ´Arabî – sade: ”Mina ord skall förstås bokstavligt och min avsikt är bokstavlig.”

Han avvisade sina okunniga anhängare som försökte tolka hans uttalanden. Bara några dagar efteråt läste jag i ”al-Qawl al-Munbî ´an Tardjamat Ibn ´Arabî” att han konkretiserade det. Det vill säga att hans uttalanden i ”al-Futûhât” inte skall tolkas.

139:3