Ibn ´Afîfî om Ashâ´irah och Mâturîdiyyah

Fråga: Är Ashâ´irah och Mâturîdiyyah från Ahl-us-Sunnah?

Svar:  Ashâ´irah och Mâturîdiyyah är från Ahl-us-Sunnah inom det som de är överens med Ahl-us-Sunnah om och inte över lag.