Ibn Abîs-Sarî om domen för att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ

Det är Sunnah att slakta till ´Îd-ul-Adhhâ och det är bättre än att skänka motsvarande värde i pengar. Det är Sunnah att äta en tredjedel av slakten, skänka en tredjedel och ge en tredjedel i välgörenhet. Skulle han äta upp allting bortsett från en Ûqiyyah1, ger han det i välgörenhet. Annars får han stå för det2. Det är förbjudet för den som skall slakta att ta något av sitt hår och sin hud.

1 al-Fawzân sade: ”Det vill säga om man skulle äta upp allt bortsett från en liten bit.” (ash-Sharh al-Mukhtasar (2/586))

2 Ibn ´Uthaymîn sade: ”Om han äter upp allting själv, får han stå för den minsta biten som kan kallas för ”kött”. Exempel på det är personen som slaktar ett lamm och sätter allting i frysen och äter upp det. Han blir nu ålagd att skänka i välgörenhet en så liten bit att den kan kallas för ”kött”. (ash-Sharh al-Mumti´ (7/528))