Ibn Abî Dâwûd om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-24
Författare: Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin al-Imâm Abî Dâwûd (d. 316)
Källa: al-Hâ’iyyah, sid. 45

 

Säg att den Allsmäktige stiger varje natt ned till den nedersta himlen utan att man föreställer sig det. Han förärar Sig med Sina gåvor och då öppnas himlens portar. Han frågar om det finns någon som ber om förlåtelse så att han må träffa Den förlåtande. Han frågar om det finns någon som ber om gåvor så att han må uppnå godhet och uppehälle. Detta har rapporterats av människor vilkas hadîther inte förkastas. Förlorade och förbannade är de som har anklagat dem för lögn.