Ibn Abî ´Âsim om Allâhs skratt

Publicerad: 2010-03-01
Författare: Imâm Abû Bakr bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)
Källa: as-Sunnah (554-555)

 

Kapitel 118: Det som har nämnts om vår Herres (´azza wa djall) skratt

554 – Hudbah bin Khâlid berättade för oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från Abû Razîn som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre skrattar åt Sina uppgivna tjänare då Hans ändring i själva verket är nära.” Jag sade: ”Skrattar vår Herre, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Ja.” Då sade jag: ”Då kommer en Herre som skrattar aldrig beröva oss något gott.”1

555 – Ibn Musaffâ berättade för oss: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: az-Zubaydî berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Atâ’ bin Yazîd, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som nämnde att den siste mannen som går in i paradiset kommer att säga:

”Herre! Låt mig inte vara Din olyckligaste skapelse.” Han kommer att tillbe och fråga Honom till dess att Allâh (ta´âlâ) skrattar åt honom och för in honom i paradiset.”2

1 al-Albânî sade:  ”God.” (as-Sahîhah 2810)

2  al-Albânî sade:  ”Dess kedja är god och autentisk.” (Dhilâl-ul-Djannah, sid. 256)