Ibn Abî ´Âsim om Allâhs nedstigning

Publicerad: 2010-02-24
Författare: Imâm Abû Bakr ´Amr bin Abî ´Âsim (d. 287)
Källa: Kitâb-us-Sunnah (492)

 

“Kapitel: Vår Herres (tabârak wa ta´âlâ) nedstigning till den nedersta himlen natten till den mittersta Sha´bân

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) stiger varje natt ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”