Allâh är ovanför Sin himmel och inte på Sin jord

Publicerad: 2010-01-27
Författare: Imâm Abû Bakr ´Umar bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)
Källa: as-Sunnah, sid. 479

Kapitel 104: Vad som har rapporterats om att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin himmel och inte på Sin jord

Mu´âwiyah bin al-Hakam as-Sulamî sade:

Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg stort på det. Jag sade: ”Allâhs sändebud, ska jag inte frigöra henne?” Då sade han: ”Kalla på henne.” Därefter sade han till henne: ”Var är Allâh?” Hon sade: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Vem är jag?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Han sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

1as-Sunnah, sid. 479